List product

Support Online

Telephone:

Mr. Tho (Director)

+84.(0)918 19 05 11

Mr. Tuấn (Sales)

+84.(0)918 992 412

Ms. Thao (Sales)

+84.(0)394 649 627

 

 

PARTNERS

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Counter

Thông báo thay đổi tên gọi sản phẩm Shell

Để hỗ trợ việc nhận biết sản phẩm qua tên gọi, Shell đã tiến hành thay đổi tên gọi từ ngày 20/9/2010.

- Để tải thông báo chính thức từ Công ty TNHH Shell Việt Nam, xin vui lòng nhấn vào đây.

- Để tải bảng tra tên cũ và tên mới các sản phẩm dầu nhớt Shell, xin vùi lòng nhấn vào đây.