Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

 

Telephone:

 Mr. Thọ (GĐ)

+84.(0)918 19 05 11

Ms. Thy (KD)

+84.(0)1234 110 811

Mr. Tuấn (KD)

+84.(0)1248 125 024

Ms. Dieu (KD)

+84.(0)1674 647 946

 

MỘT SỐ   ĐỐI TÁC

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lượt truy cập

KLUBER

Mỡ lỏng bôi trơn bánh răng chịu áp suất lớn, chịu nước tốt.
Dầu bôi trơn xích chịu nhiệt độ cao
Dầu hộp số gốc tổng hợp PAO
Dầu hộp số gốc tổng hợp PG
Mỡ tổng hợp dùng cho bạc trượt, vòng bi tốc độ cao và rất cao
Mỡ tổng hợp cho bôi trơn vòng bi, bạc trượt tốc độ cao và rất cao
Kem lắp ráp nhiệt độ cao
Chất bôi trơn vành răng hở
Sản phẩm bôi trơn chạy rà cặp vành răng hở
     1 2